The Zen Company

Huisregels

 1. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 2. In verband met de hygiëne worden de bad- & massagetafellakens die eigendom zijn van The Zen Company na elke behandeling gereinigd.
 3. The Zen Company geeft geen erotische en geen medische massages. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens een massage gevraagd wordt. The Zen Company behoudt zich het recht om de behandeling te staken.
 4. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 5. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.
 6. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessures kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 7. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 8. Eventueel medicijngebruik of behandeling arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 9. The Zen Company is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 10. The Zen Companyis niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische gegevens zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 11. The Zen Company behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 12. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de behandelruimtes.
 13. Roken is niet toegestaan in de ruimtes waarin The Zen Company werkzaam is.
 14. Betalingen uitsluitend per bankoverschrijving (vooruit) of contant.
 15. Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.